• 1

    IES QUARTÓ DE PORTMANY

  • 2

    IES QUARTÓ DE PORTMANY

  • 3

    IES QUARTÓ DE PORTMANY

  • 4

    IES QUARTÓ DE PORTMANY

HISTÒRIA DEL QUARTÓ

L'IES Quartó de Portmany va obrir les portes al mes d'octubre del curs 1988-1989 amb una matrícula de 328 alumnes, 10 grups classe de 1r de BUP i COU i un claustre de 20 professors i professores.

Més informació: Entrada a l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera