• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

Ajudes i beques

 

Beques per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu : fins al 28 de setembre de 2017
http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Beques per a alumnes de nivells postobligatoris (batxillerat i cicles formatius) : fins al dia 3 d'octubre de 2017
http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html