• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

Per donar difusió entre la comunitat educativa, es publica el projecte de direcció presentat pel candidat a director a partir del curs 2019/2020 i que ha de ser aprovat per part de la Comissió avaluadora durant les properes setmanes:

PROJECTE --> ARXIU