• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

LLISTAT PROVISIONAL -->  LLISTAT

Reclamacions --> 8 a 10 de juliol

Llista definitiva --> 18 de juliol

Matrícula --> 18 al 22 de juliol (DOCUMENTACIÓ)

Crida d'alumnes en llista d'espera per cobrir possibles vacants --> 23 i 24 de juliol