• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

El nostre centre és centre col·laborador de l'Institut d'Ensenyament a distància de les Illes Balears (IEDIB) i la professora coordinadora del servei al centre és Mar Calatayud. 

L'horari d'atenció de Mar Calatayud durant el mes de setembre és el següent:

Dilluns de 17 a 18:30 hores | Dimarts de 10 a 11 hores i de 17 a 18:30 hores | Dimecres de 10 a 11 hores | Dijous de 10 a 11 hores. 

La matrícula està oberta fins el dia 30 de setembre i l'alumnat ha de dur els següents documents:

- Resguard de la sol·licitud de matrícula (Es realitza a través d'aquest enllaç: SOL·LICITUD

- Fotocòpia del DNI

- Expedient acadèmic en cas d'alumnat de fora de les Illes Balears.