• 1

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 2

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 3

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

 • 4

  IES QUARTÓ DE PORTMANY

Matèries ESO i Batx.
 
Ciències Naturals  
1r ESO ARXIU
3r ESO ARXIU
Ciències Socials  
Tots els grups ARXIU
Educació Física  
1r ESO ARXIU
2n ESO ARXIU
3r ESO ARXIU
4t ESO ARXIU
1r Batxillerat ARXIU
Educació Plàstica i Visual  
1r ESO ARXIU
2n ESO ARXIU
3r ESO ARXIU
4t ESO ARXIU
Llengua castellana  
Tots els nivells ARXIU
Llengua catalana  
Tots els nivells ARXIU
Llengües clàssiques  
Tots els nivells ARXIU
Anglès  
1r ESO ARXIU
2n ESO ARXIU
2n ESO PMAR ARXIU
3r ESO ARXIU
3r ESO PMAR ARXIU
4t ESO ARXIU
4t ESO PRAQ ARXIU
1r Batxillerat ARXIU
Francès  
2n ESO ARXIU
3r ESO ARXIU
4t ESO ARXIU
1r Batxillerat ARXIU
Alemany  
2n ESO ARXIU
3r ESO ARXIU
4t ESO ARXIU
Matemàtiques  
1r ESO ARXIU
2n ESO ARXIU 1 / ARXIU 2
3r ESO Acadèmiques ARXIU
3r ESO Aplicades ARXIU
4t ESO Acadèmiques ARXIU
4t ESO Aplicades ARXIU
1r Batxillerat ARXIU
Música  
1r ESO ARXIU
Tecnologia  
2n ESO ARXIU
2n ESO PMAR ARXIU
3r ESO ARXIU
3r ESO PMAR ARXIU
4t ESO PRAQ ARXIU